FRDM-KL46Z


Jak kód funguje tady popisovat nebudu, vypíšu jen to, co stojí za zmínku:

- Kit lze programovat přes stránku mbed, musíte se zaregistrovat, v compileru najít tento kit, vytvořit projekt, zkompilovat a soubor uložit do kitu po USB. Kit se programuje v C++.
- DigitalOut xxx[]: pole výstupů, pole je použito pro zjednodušení práce (místo jednotlivých proměnných můžu piny ovládat pomocí xxx[0], xxx[1] atd.).
- AnalogIn gamepad: analogový vstup pro čtení tlačítek (0V-3.3V převedeno na float 0-1).
- Ticker: Tikač volající připnutou funkci v nastaveném intervalu.
- Serial pc: Pro komunikaci s PC (printf přes Putty), odkaz ke stažení driverů je doslova v kitu (SDA_INFO.HTM) USBRX a USBTX jsou piny PTA2 a PTA1, pro správnou funkci nesmí být použity v kódu (jinak by tam byly použity dvakrát).

Seznam věcí použitých na tento projekt:

Popis pinů


Video


Kit


Ultrazvukový senzor


Sbírání kuliček


Skóre


Tranzistory pro napájení displejů? Pfff není třeba :)